Gayrimenkul Hukuku

Yıllarca biriktirdiniz. Yatırım kararı öncesi ve sonrasında hukuki danışmanlık hizmetinden faydalanın.

Mevcut gayimenkulünüzle ilgili gündeme gelebilecek tapu iptali ve tescil davaları, tapu kayıtlarının düzeltilmesi, kamulaştırma ve kamulaştırma bedeline itiraz davaları, arsa payı veya kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, inşaatın eksik bırakılması, ruhsat alınmaması, zamanında teslim edilmemesi ile ilgili sorunlarda dava açılması, ortaklığın giderilmesi, kira sözleşmeleri, kira ve tahliye ile ilgili davalar, ipotek, intifa ve irtifak haklarına yönelik davalar, yabancıların Türkiyede gayrimenkul edinmeleri ile ilgili sorunlarda hukuki danışmanlık gibi gayrimenkul ve inşaat sektörü ile ilgili tüm sorunlarda hukuki çözümler sunuyoruz.

İnşaat firmanız var ise risk analizinde yardımcı oluyor, müşterilerinizle yapacağınız sözleşmelerinizde menfaat dengesini sağlayacak düzenlemeler öneriyoruz.