Sağlık Hukuku

Tıp alanında teknolojinin gelişimi ve özelleşmenin yaygınlaşmasıyla bu alanda hukuki anlaşmazlıklar sık gündeme gelmeye başlamıştır. Gerek hizmet veren sağlık kurumları gerekse hizmet alan bireylerin haklarının savunulabilmesi adına sağlık hukuku ya da tıp hukuku hayatımıza girmiştir.

Sağlık sektöründe hizmet veren kurumlar ile bu kurumlarda çalışan hekimler ve sağlık personelleri ile sağlık hizmeti alan şahıslar yani hastaların sahip oldukları hakları bilerek hareket etmeleri için hukuki danışmanlık almaları çok önemlidir. İlgili konuların idare ve ceza hukuku ile birlikte incelenmesi gerekmektedir. Bu nedenle uzman hukuk bilgisi ve deneyim gerekmektedir.

Tıbbi müdahalelerden kaynaklı olarak sağlık mesleği mensuplarının idari ve cezai sorumluluğu, hasta - hekim tedavi sözleşmeleri kaynaklı hukuki ve cezai uyuşmazlıklar, açık rıza metni, hasta onam formu, özel sağlık kuruluşlarına yönelik idari denetimden kaynaklanan idari uyuşmazlıklar, hastane ve laboratuvar akreditasyon ve denetim süreçlerinde hukuki danışmanlık, sağlık mesleği mensuplarınca işlenebilecek suçlar, malpraktis kaynaklı tazminat ve ceza davaları gibi birçok hususta hukuki destek sağlayabiliriz.