İdare ve Vergi Hukuku

İdare ve vergi hukuku kapsamında kanuni düzenlemelerin sıkça değişmesi, herkesin hayatında illa ki kamu kurumlarıyla zorunlu işlemler yapması ve vergi ödemekle yükümlü olmasını gerektirip zaman zaman şahıslar ile devlet arasında uyuşmazlıklara neden olmaktadır. Vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmesi hususunda kimi zaman mükellefler gerekli ve yeterli özeni göstermediklerinde kamu idareleri alacağının peşine düşmekte, kimi zaman da kamu idareleri hatalı ve hukuka aykırı olacak şekilde mükellef aleyhine idari işlem tesis edebilmektedir.

Kamu idareleri ile şahıs olarak irtibat kurmak zor olabilir. Hukuk devletinde, kamu otoritesi karşısında birey olarak hakkınızı ararken profesyonel yardım alın.

İdari birimlere başvuru ve itiraz dilekçelerinin yazımı, idare mahkemelerinde ve Danıştay'da tam yargı ve iptal davalarının açılması, idareden alacakların tahsili, vergi uyuşmazlıklarının giderilmesi için uzlaşma görüşmelerine vekiliniz olarak katılmak ya da dava açmak, vergi cezalarına itiraz gibi kamu idareleri ile şahıslar arasında oluşabilecek her türlü uyuşmazlıklarda hukuki çözümler sunuyoruz.