İcra Hukuku

Borç verdiniz ama geri ödenmiyor. Borç aldınız, eliniz rahatladığında geri verecektiniz ancak size karşı kötü niyetli davranıldı ve hemen icraya konuldu. Ya da böyle bir borç hiç var olmadı... Ticari işinizde çek karşılıksız çıktı. Senet geçersizmiş, unsurları tam değilmiş. Şirketinizin borca batıklık durumunun değerlendirilmesi gerekiyor, mali durumun eski haline getirilmesi için konkordato ilan etmek gerekebilir...

Her ne olduysa, süreler çok krtitik! Hemen hareket edin, hak kaybı yaşamayın.

Alacaklı müvekkillerimizin alacaklarının icra takibi, borçlu müvekkillerimizin aleyhinde yapılmış icra takip işlemlerinde hukuksal alanlarının korunması, alacaklı ve borçlu için anlaşma zemini yaratılması, ilamlı ilamsız icralar, çek bono poliçe gibi senet takipleri, haciz, ihtiyati haciz, menfi tespit (borçlu olmadığının tespiti), istirdat (geri alım) ve istihkak (sahiplik hakkı iddia etme) davaları, itirazın iptali, itirazın kaldırılması,rehin ve ipoteğin paraya çevrilmesi, şikayet, kiracının taşınmazdan tahliyesi, ödenmeyen kira bedellerinin tahsili, iflas, yapılandırma ve konkordato süreci, icra ve iflas hukukundan kaynaklanan hukuk ve ceza davalarının takibi ve sonuçlandırılması konularında hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.