KVKK & GDPR

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, kişisel verilerin işlenmesi yoluyla oluşabilecek kişisel verilerin kötüye kullanılması, kişilerin hak ve özgürlüklerine müdahale edilmesi gibi riskleri önleme maksadıyla kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilere çok ciddi yükümlülükler getirmektedir.

Yeni kavramlara uyum sağlamak zor görünebilir. İşte bu noktada zamanı efektif biçimde değerlendirerek çözüm ortağınız olarak uyum süreçlerinizi tamamlayabiliriz. Öncelikle, şirketinizin hangi regülasyona tabi olduğunu analiz edip ardından her türlü hukuki tedbirleri almak için yanınızdayız. Sizin IT depertmanınızla işbirliği halinde, çözüm odaklı çalışırız.

Bu itibarla , bu alanda eğitimler almış olarak müvekkillerimize KVKK gereğince KVKK kapsamında yükümlülüklerin tespiti ve analizi, VERBİS sistemi, veri sorumlusu, veri koruma görevlisi, veri koruma etki değerlendirmesi, aracı hizmet sağlayıcılar, idari para cezaları, KVKK kararları, imha – çerez politikaları, aydınlatma metinleri ve açık rıza formları, veri aktarım ve transfer protokolleri, envanter hazırlanması, KVKK kapsamındaki tüm sözleşmelerin hazırlanması ve değiştirilmesi hususlarında profesyonel hizmetler sunmaktayız.