Ticaret Hukuku

Şirketinizin işlemleri profesyonel bir bakış açısı gerektiriyor.

Şirket kuruluşu işlemleri, yabancı veya yerli şirketlerin Türkiye’de şube veya irtibat bürosu işlemleri, şirket ana sözleşmeleri ve hisse devir sözleşmelerinin hazırlanması alım, satım, tedarik ve taşıma sözleşmelerinin hazırlanması, sermaye artırımı ve azaltımı, birleşme ve devralma işlemleri, konkordato, iflasın ertelenmesi, yeniden yapılandırma, şirket tasfiyesi işlemlerinin yapılması, haksız rekabet ile ilgili süreçlerin yönetimi gibi uzmanlık ve yeterlik gerektiren konularda hukuki danışmanlık sağlayabiliriz. Talebiniz halinde, şirketinizin ticaret konusu ile ilgili mevzuatta meydana gelen yenilik ve değişiklikler konusunda bilgilendirilme, şirketinizin yapacağı ticari iş ve işlemlerin şirketinizin menfaatlerinin korunması açısından Türk Hukukuna uygunluğu hakkında mütalaa verilmesi gibi hususlarda da destek sağlayabiliriz.

Ayrıca şirketinizin uluslararası hukuki uyuşmazlıklarında müzakerelerini İngilizce ve İspanyolca dillerinde etkin şekilde menfaatleriniz odaklı gerçekleştirebilmekte, İngilizce ve İspanyolca dillerinde hukuki danışmanlık verebilmekteyiz. İngilizce ve İspanyolca sözleşme tercümesi, sözleşme hazırlama ve hazır sözleşmeleri inceleme konusunda hizmetinizdeyiz.