Özgeçmiş

Avukat Aylin Beliz Yıldırım Ankara'da dünyaya gelmiştir. Aslen İzmir'lidir, ilk orta ve yüksek öğrenimini İzmir'de tamamlamıştır. Bornova Anadolu Lisesi, İzmir Gediz Üniversitesi ve İzmir Dokuz Eylül üniversitesi mezunudur.
İzmir Barosu bünyesinde avukatlık stajını tamamlayarak ruhsatnamesini almış, 2016 yılından bu yana avukatlık mesleğini icra etmektedir.

İleri seviye İngilizce (C1) ve orta seviye İspanyolca (B2) bilmektedir.

Başta İzmir Barosu Göç ve İltica eğitimi (2020), İzmir Barosu Ceza Hukuku CMK zorunlu müdafilik eğitimi(2018), İzmir Barosu Çocuk Adalet Sistemi Eğitimi (2019), Kıbrıs İlim Üniversitesi Uzlaştırmacılık eğitimi (2019) gibi temel eğitimler olmak üzere meslek hayatı boyunca birçok seminer eğitimi almıştır, kendini hep geliştirmek adına eğitimler almaya devam etmektedir.

İstanbul İTÜ'de gerçekleştirilen UTES 2016 Panelinde “Yenilenebilir Enerji ve Paris İklim Sözleşmesi” konusunda panel konuşmacılığı yapmış, İzmir Barosu Enerji Hukuku Dergisi 2016-1 sayısında “Paris İklim Sözleşmesi ve Yenilenebilir Enerjinin Yatırımlara Etkisi” adlı makalesi yayınlanmıştır.

KVKK üzerine İzmir Barosu KVKK Eğitim Çalışması (2019), İzmir Barosu Bilişim Hukuku Seminerleri (2019), İzmir Siber Güvenlik ve KVKK Zirvesi (2019), İZAV Derneği KVKK Avukatlar Uyum Süreci Eğitim Çalışması (2019) katılımları olmuştur.
Uluslararası Hukuk alanında öğrencilik yıllarında International Law Students Association 2015 Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition before International Court of Justice isimli Uluslararası Farazi Dava Yarışmalarında temsili Uluslararası Adalet Divanı önünde ingilizce dilinde savunma avukatı olarak ulusal roundlarda 2015 ve 2016 yıllarında üniversitesini temsilen yarışmacılık yapmıştır.
Ticaret Hukuku alanında İzmir Barosu'nun düzenlediği Rekabet Hukukunun Güncel Uygulamaları Sempozyumu (2015) katılımları olmuştur.
Gayrimenkul Hukuku alanında İzmir Barosu Kat Mülkiyeti Hukuku Semineri (2020) ve İzmir Barosu Kira Hukuku Sempozyumu (2015) katılımları olmuştur.
Sağlık Hukuku alanında T.C Sağlık Bakanlığı İzmir Kuzey Hastaneler Birliği Genel Sekreterliğince gerçekleştirilen Sağlıkta Kalite Standartlarına Sağlık Hukuku Gözü İle Bakış Çalıştayı (2015) katılımları olmuştur.

Karşıyakalı İş Kadınları Derneği KAR-İŞKAD , İzmir Çerkes Kültür Derneği , Hayvanseverler Derneği HAY-SEV gibi sivil toplum kuruluşlarında aktif olarak görevler almaktadır.