Aidat Ödemeyene Ne Yapılabilir?

Apartmanlarda toplu yaşamanın gereklerinden biri elbette aidat ödemektir. Aidat ödememenin yaptırımları vardır, ödememekte direnen kat malikleri ve kiracıların bunları bilmeleri iyi olur. Zira yasal prosedürler yürütülerek evlerinden dahi olabilirler.

Karar Alınırsa Aidattan Muafiyet Mümkün

Kat Mülkiyeti Kanununa göre, kat malikleri genel kurulunca alınmış aksine bir karar olmadıkça, kural olarak ev ya da işyeri fark etmeksizin tüm bağımsız bölümler için aidat ödenmek zorundadır. Maliklerce alınmış bir karar yoksa bir kısım maliklerin bazı gider kalemlerinden faydalanmadıkları, örneğin asansör kullanmadıkları öne sürülerek az ödeme yapmaları mümkün değildir. Aidat miktarı kural olarak daireler için arsa payı oranında belirlenir ancak herkes için eşit olmasına da karar verilebilir.

Kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarısının fazlası olan toplanma yeter sayısı ve oy çokluğu sağlanarak, aidat miktarı, bir ya da birkaç daire ya da işyerinin aidattan muaf tutulması, yöneticinin aidat ödeyip ödemeyeceği ve ödeyecekse ne oranda ödeyeceği hakkında karar verilebilir. Yöneticinin muafiyeti hakkında bir karar alınmamış ise, yönetici yönetim süresince kendisine düşen aidat ve benzeri yönetim giderlerinin yarısına katılmama hakkına sahiptir. Kiracı kat malikleri kurulu toplantısına katılabilir ancak kararlar için yapılan oylamada oy kullanamaz. Ancak bir kat maliki kiracısını vekil olarak tayin ederse kiracı onun adına oy kullanabilir.

Aidat Ödemeyen Kat Malikine Ne Yapılabilir?

Aidatını ödemeyen kat maliki hakkında diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından dava açılabilir ve icra takibi yapılabilir. Alacağa aylık yüzde beş oranında faiz dahi istenebilir.

Peki, birikmiş aidatların para olarak ödenebileceğinden şüphe varsa, örneğin yasal yollara başvurulsa bile söz konusu kat malikinin ödeme gücünün olmadığı biliniyorsa ve mahkeme ya da icra müdürlüğünden karar alınsa bile tahsilde zorluk yaşanacağı düşünülüyorsa ne yapılabilir? Bu durumda kat malikinin taşınmazı sattırılabilir. Özellikle birikmiş aidat miktarı yüksek bir meblağ ise bu yol mantıklı olacaktır. Çünkü bir taşınmaz satışı için adli merciler tarafından alınacak harçlar ve tapu devir bedelleri de çok düşük değildir.

Aidat ödemeyenin taşınmazının satılması iki yol ile olabilir. Birincisi, kat maliklerinden biri ya da birkaçı aidat ödememe durumunun kendileri için çekilmez hale geldiğini ispat ederek o kat malikinin bağımsız bölümünün bedeli karşılığında kendilerine devredilmesi talepli dava açabilirler. Çekilmez hale gelme hususunun nasıl ispat edileceğinin şartları kanun ile düzenlenmekte olup, hukuki yardım almanızda fayda vardır. İkincisi, taşınmazı bedelini ödeyip satın almak isteyen yoksa, kat maliklerinden biri ya da birkaçı ya da onları temsilen apartman yöneticisi gerekli yasal prosedürleri tamamlayarak taşınmazın icra yoluyla açık artırma usülüyle satışa çıkarılmasını sağlayabilir. Satıldığında elde edilen bedelden alacak tahsil edilir.

Aidat Ödemeyen Kiracı İse

Aidat bir demirbaş gideri değil güncel kullanım gideri sayıldığı için eğer taşınmazda kiracı varsa aidat ödemekle yükümlü olan kiracıdır. Ancak bazen kiracı kaçıp gitmekte, diğer kat malikleri muhatap bulamamaktadır. Kanun bu nedenle kiracının ödemediği bu giderlerden ev sahibinin de müteselsilen (beraber) sorumlu olduğunu düzenlemiştir. Kiracıdan tahsilat yapılması mümkün olmazsa ev sahibine gidilebilecektir. O halde ev sahibinin taşınmazı aidat ödemeyen kiracısı sebebiyle göz göre göre satılacak mı? Evet, satışı istenebilir. Bu durumda bir ev sahibi iseniz, borcu mecburen kendiniz ödeyip sonra kiracınıza rücu etmeniz gerekebilir. Henüz durum bu aşamaya gelmeden iki ay üst üste aidat ödemeyen kiracınızın haklı olarak tahliyesini talep edebilirsiniz.

*  İSİMSİZ YORUMLAR YANITLANMAZ.

*  Değerli yorumlarınız ve sorularınız onaydan geçtikten sonra yayınlanır ve yanıtlanır. Yorumun aşağıda görünmesi ve altına yanıtın girilmesi birkaç gün sürebilir, ara sıra kontrol ediniz.

*  AŞAĞIYA YORUM YAPAMIYOR İSENİZ BU LİNKE TIKLAYIP FORMU DOLDURARAK DENEYİNİZ.

*  ÜCRETSİZ SORU SORMA PLATFORMU DEĞİLDİR. Blog altındaki yorumlarımız genel fikir verme amaçlı olup, olaya özgü danışmanlık değildir. Sorularınızın yanıtlanması genel olarak hukuki bir imkanın olup olmadığı şeklinde olacaktır. Sorunuz yayınlanmadı ise yazı metninde açıkça yanıtı bulunması sebebiyle olabilir. Birkaç defa aynı yönde yanıtlanmış sorular ile tamamiyle aynı olan sorular sorulduğunda da yorumunuz yayınlanmaz. 

*  Önemli not: Telefonla soru yanıtlama gibi bir hizmet vermemekteyiz. Whatsapp"tan ya da sosyal medya hesaplarından da danışmanlık vermemekteyiz. Danışmanlık ücreti, doğru yorum ve emeğin karşılığıdır. Yüzyüze görüşmek için randevu alabilirsiniz. İzmir dışında iseniz, ücretli online danışmanlık hakkında sadece bilgi almak için dahi [email protected] "ye mail gönderebilirsiniz.