Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karara İtiraz

Bir suç duyurusunda bulundunuz. “Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar”, nam-ı diğer “KYOK kararı” ya da “Takipsizlik kararı” geldi. Bu ne demektir? Ne yapılmalı?

Mesele “Cezai” değil “Özel Hukuk Meselesi” olarak nitelendirilmiş

Hukukumuz, çok genel bir tanımlama ile iki ana dala ayrılıyor, kamu hukuku ve özel hukuk. Kamu hukuku; başta ceza hukuku ve idare hukuku olmak üzere birçok dalı incelerken, özel hukuk ise; aile hukuku , ticaret hukuku, icra hukuku (karmadır), iş hukuku ve daha birçok dalı inceliyor. Suç duyurusu, adı üstünde ceza hukukuna ilişkin bir konu olup, ortada bir suç varsa bu konuda savcılık makamına şikayet (aslında bir suç ihbarı) yapılması demektir.

Cumhuriyet savcısı tarafından verilen kovuşturmaya yer olmadığı kararı, savcının soruşturma incelemeleri sonunda bir suç oluşmadığına kanaat getirdiği demektir. Savcılığın mahkemeden dava açılmasını talep etmek üzere iddianame düzenlemek için yeterli şüpheye ve delile ulaşamadığı , suçun unsurlarının oluşmadığını düşündüğü ve bu nedenle ceza mahkemelerinde kamu davasının açılmasına gerek görmediği anlamına gelmektedir.

Hangi konularda takipsizlik kararı verilir?

Bu sorunun genel bir yanıtı yoktur, somut olaya göre değişir. Uygulamada daha çok icra dosyalarında senette yapılan tahrifatın (değişikliklerin) evrakta sahtecilik ya da dolandırıcılık suçlarını oluşturduğu yönünde yapılan savcılık şikayetlerini savcılıklar “Burada bir suç yoktur. Bir alacak verecek meselesi vardır, ki bu da özel hukukun konusudur” minvalinde gerekçelerle takipsizlik kararı verebilmekteler. Veya örneğin kasten işlenebilen bir suçta, kasıt olmadığına kanaat getirirse de bu kararı verebilirler.

Takipsizlik Kararının Hatalı Olduğunu Gösteren Hususlar

Elbette kararın hatalı olduğu temel nokta şikayetinize konu olan suç gerçekleşmiş olmasına rağmen gerçekleşmediğine kanaat getirilmesidir. Bunun haricinde , bir hukukçu tarafından kolaylıkla (hatta dikkat edildiğinde sizin tarafınızdan dahi) fark edilebilecek bazı başka hatalar ya da eksiklikler de olabilir. Örneğin savcılık, hiç ifade almadan dosya üzerinden takipsizlik kararı veremez. Kararda, sunduğunuz delillerin ne sebeple yeterli olmadığına dair gerekçe de olmalıdır. Ayrıca sizin tarafınızdan sunulabilen deliller haricinde toplanmasını istediğiniz delillerin toplanmamış olması da bir itiraz sebebidir. Suçun nitelendirmesinin yanlış yapılması sonucu da hatalı karar verilmiş olabilir. Uzlaşmaya tabi olmayan bir suçun savcı tarafından hataen uzlaşmaya tabi olarak nitelendirilmesi sebebiyle de taraflar uzlaştırılmış , hatta o aşamada uzlaştırmacı dahi bunu fark etmemiş ve KYOK verilmiş olabilir, oysa ki bir itiraz üzerine bu kararın da kaldırılması, kamu davasının açılması lazımdır. Benzer şekilde, takibi şikayete bağlı olmayan (yani dava açılması için illa bir şikayet yapılmış olması gerekmeyen, savcılığın kendiliğinden de soruşturabileceği) bir suç olduğu saptanıp buna rağmen takibinin şikayete bağlı olduğu ve ona dair bir şikayet olmadığı yanılgısına düşülerek “şikayet yokluğundan” dolayı hatalı KYOK kararları verilebilmektedir. Bu örneklerdeki gibi gerekliliklerin hepsine aykırı olan KYOK kararlarına ne yazık ki sık sık rastlanmaktadır. Tabi, vatandaş genelde bunu bilmediğinden ve fark edemediğinden, itiraz etmemekte ya da itiraz etse de sadece “itiraz ediyorum” demekte, sebebin ciddiyetini gerekçelendirmemektedir. Kararı denetleyecek mahkeme de bu itirazı gerekçesiz olduğu için ciddi şekilde değerlendirmemektedir.

Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karara İtiraz Edilebilir mi?

Kovuşturmaya yer olmadığına dair karara itiraz edilebilir. Kararın tebliğinden 15 gün içerisinde itiraz edilebilir. İtiraz edilmemesi ya da itiraz başvurusunun reddedilmesi üzerine bu karar kesinleşir. Takipsizlik kararına itiraz genelde kabul edilmez şeklindeki algı, itirazların çoğu zaman hukuki dayanaklar ve emsal yargıtay kararları olmadan hazırlanmasından kaynaklanır. Savcının kanaatine rağmen, itiraz edilecek mahkemenin karara itirazı kabul etmesi isteniyorsa bu dilekçenin bir hukukçu yardımı ile hazırlanması daha iyi olur. Kovuşturmaya yer olmadığına dair karara itiraz dilekçesi, gelişigüzel ve hukuken sonuç doğurmayan ifadelerden uzak olmalı, kamu davası açılmasını gerektirebilecek olaylar ve deliller hukuki zeminde izah edilmelidir.

Takipsizlik Kararı Adli Sicile (Sabıkaya) İşlenir mi?

Adli sicil kayıtlarına sadece mahkemeler tarafından verilmiş olan mahkumiyet kararları işlenmektedir. Takipsizlik kararı ise davanın açılmasını bile engellediğinden, bu kararların adli sicil kayıtlarına işlenmesi gibi bir husus olamaz.

*  İSİMSİZ YORUMLAR YANITLANMAZ.

*  Değerli yorumlarınız ve sorularınız onaydan geçtikten sonra yayınlanır ve yanıtlanır. Yorumun aşağıda görünmesi ve altına yanıtın girilmesi birkaç gün sürebilir, ara sıra kontrol ediniz.

*  ÜCRETSİZ SORU SORMA PLATFORMU DEĞİLDİR. Blog altındaki yorumlarımız genel fikir verme amaçlı olup, olaya özgü danışmanlık değildir. Sorularınızın yanıtlanması genel olarak hukuki bir imkanın olup olmadığı şeklinde olacaktır. Sorunuz yayınlanmadı ise yazı metninde açıkça yanıtı bulunması sebebiyle olabilir. Birkaç defa aynı yönde yanıtlanmış sorular ile tamamiyle aynı olan sorular sorulduğunda da yorumunuz yayınlanmaz. 

*  Önemli not: Telefonla soru yanıtlama gibi bir hizmet vermemekteyiz. Whatsapp"tan ya da sosyal medya hesaplarından da danışmanlık vermemekteyiz. Danışmanlık ücreti, doğru yorum ve emeğin karşılığıdır. Yüzyüze görüşmek için randevu alabilirsiniz. İzmir dışında iseniz, ücretli online danışmanlık hakkında sadece bilgi almak için dahi [email protected] "ye mail gönderebilirsiniz.