Hatalı Estetik Müdahalelerden Kaynaklanan Davalar

Estetik müdahaleler tıbben olduğu kadar hukuken de tedavi amacı güden diğer tıbbi müdahalelerden ayrı birtakım özelliklere sahiptir. Özellikle de malpraktis olarak nitelendirilebilecek sonuçlar bakımından. Zira yargının yaklaşımı ne yazık ki müdahale “estetik” ise hekimin sorumluluğu bakımından daha acımasız.

Tıbbi estetik uygulamaları çeşitli olabilir; burun şekillendirme, saç ekimi, botox, göğüs büyütme ya da küçültme, yağ aldırma, cilde lazer uygulamaları (leke, epilasyon) , estetik amaçlı diş hekimliği uygulamaları gibi. Hatta dövme ya da piercing dahi, yapan yer tıbbi yetkinliği olan bir kuruluş ise aşağıdaki açıklamalarımıza tabidir.

Hukuka Uygunluk

Tıbbi müdahalelerin hukuka uygun olması için birçok kriter vardır. Müdahale, öncelikle tıp mesleğini icraya yetkili kişiler tarafından uygulanmalıdır. Ayrıca hekimin ya da uygulamacının (bir uzman hekim bulunmak şartıyla klinikteki hemşire ya da estetisyen) uzmanlık alanının estetik müdahalelere uygun olup olmadığı incelenebilmektedir.

İncelenen hususlardan bir diğeri “tıbbi gereklilik”in bulunmasıdır. İlk bakışta estetik müdahalelerde bu gereklilik yokmuş gibi görünse de vardır, zira estetik müdahalelerin istenmeyen bedensel görüntünün yarattığı psikolojik sağlıkta bozulma kaynaklı yapıldığı kabul edilmektedir. Ayrıca, müdahale önceden öngörülebilen ve komplikasyon sayılmayacak derecede bir risk içermemelidir. Son olarak, müdahale öncesi hekim, aydınlatma yükümlülüğünü ilgili hukuki düzenlemelere göre yerine getirmeli, aydınlatılmış onam almalıdır. Hastalar aydınlatılmadan önlerine getirilen bir evrakı imzalamalıdırlar. bir iddianın sahibi, iddiasını ispatla yükümlüdür. Bu nedenle "beni aydınlatmadan rızamı aldılar" iddiasında bulunan hasta, bu iddiasını kanıtlamak zorundadır.

Hekimin hasta ile bir sorumsuzluk anlaşması yapması yasaldır ancak Yargıtay, ağır kusur ihmal olan durumlarda bu anlaşmaları geçersiz saymaktadır.

Ayıplı Hizmetin Giderilmesi İstenebilir

Doğrudan dava açılması, ilişkileri kopartacaktır. Hekimler hiçbir zaman hastalarının düşmanı değildir. Hastalar süreç içerisinde memnun olmadığı yanları doğrudan paylaşırlarsa, hekim inatlaşmayacak, bilakis kendilerinin iyiliği için tıbben mümkün olduğu müddetçe hastanın isteklerine öncelik tanıyacaklardır. Sorun daha oluşmadan çözülebilir.

Diyelim süreç sorunlu değildi ancak sonuç sorunlu oldu. Verilen hizmetin ayıplı bir hizmet olması durumunda hasta hukuken hekimden ek bir ücret ödemeksizin ayıbın giderilmesini talep edebilir, bedelden indirim talep edebilir, ya da sözleşmeyi feshedip ödediği ücretin iadesini talep edebilir. Bunları dava açmadan yapabilir. Sözlü talepten sonuç alınamaması durumunda yazılı bir ihtarname ile bu talepler ileri sürülebilir.

Tazminat Davası Açılabilir

Hekim ile hasta arasında bir sözleşme bulunuyorsa, ki bu çoğunlukla özel sektördeki müdahalelerde olur, bu kanunen “eser sözleşmesi” kapsamında değerlendirilir ve sözleşmeye aykırılık düzenlemeleri uygulanır. Sözleşme olması ispat bakımından hastanın lehinedir. Hekimin özen borcunu yerine getirdiğini, kusurlu olmadığını ispatlaması gerekecektir. Ancak tabi ki hastanın maddi ve manevi zararını ispat yükümlülüğü devam eder. Arada bir sözleşme bulunmuyorsa, ki bu çoğunlukla devlet kurumlarındaki müdahalelerde söz konusu olur, haksız fiile ilişkin düzenlemelere dayanılabilir. Bu durumda ispat yükü hastada olacak, hekimin bir kusuru ve ihmali olduğunu ispatlamak durumunda olacaktır.

Hekim bağımsız değil de bir kurumda çalışıyorsa, çalıştığı kuruma da dava yöneltilebilir.

Hasta maddi tazminat olarak, müdahalenin masrafı, düzeltilmesi için gereken ek tedavi masrafları, çalışamadığı bir dönem varsa uğradığı kazanç kaybı gibi birçok kalem talep edebilir. Hasta üzüntü yaşadığından, belki de hayatı boyunca o görüntüyü taşıyacağından ve bu nedenlerle kişilik hakları zarar gördüğünden, manevi tazminat olarak da makul bir miktar talep edebilir.

Elbette tüm bunlar için dava açma süreleri mevcuttur, dayanılan duruma uygun kanun maddelerine göre zamanaşımı bir, iki, beş ya da on yıl olabilir.

Estetik Müdahale Sebebiyle Tazminat İstenemeyecek Durumlar

Hastanın hekimden yaratmasını istediği sonucu somut olarak ispatlayamadığı hâllerde, sadece eseri yapma borcunun yerine getirilip getirilmediği tespit edilir. Örneğin burnunun bir ünlününki gibi olması yönünde bir hekimle anlaşan hasta için bu şart sözleşmede belirtilmemişse, ortaya çıkan sonucun istediği gibi olmaması hâlinde bir talepte bulunamaz.

Hastanın kendi kusuru varsa yine hekimden bir talepte bulunamaz. Örneğin hasta estetik müdahale yapılan yerin iyileşme sürecinde yapılması gereken şeyleri yapmamışsa ya da yapmaması gereken şeyleri yapmışsa, hekim bunu tıbbi olarak delillendirebildiği vakit sorumluluktan kurtulur. Benzer şekilde hasta bir durumu sakladıysa, örneğin kıllanmasına sebep olan bir hormonel bozukluğu olmasına rağmen lazer epilasyon uygulandan bu durumu sakladıysa daha sonradan lazerin hiçbir işe yaramadığıyla ilgili bir talepte bulunamaz.

Hekimin Mesleki Sorumluluk Sigortası

Hekimler için olası tazminat talepleri hususunda destek olması bakımından mesleki sorumluluk sigortası yaptırılması zorunludur. Hekim veya çalıştığı kurum, ihtarname çekildiğini veya dava açıldığını vakit kaybetmeksizin sigortacıya bildirmelidir, bildirimde makul bir sürenin aşılması durumunda sigortacı kurumlar sorumluluk reddi yapabilmekte, hekimlerin de kurumların da canı yanabilmektedir.

Hekimin Cezai Sorumluluğu Gündeme Gelebilir

Söz konusu tıbbi müdahale ne olursa olsun, maalesef hekimin cezai sorumluluğu dahi gündeme gelebilir. Bir ihmal varsa, hatta bu ihmal kasıt boyutundaysa, ceza hükmü kurulabilir.

Tıbbi müdahalenin kendisi, kasten yaralama, taksirle yaralama yahut taksirle ölüme sebebiyet verme gibi suçlar kapsamında değerlendirilebilir. Hatta hekimin sır saklama yükümlülüğünü aşar bir davranışında, örneğin bir hastasının estetik müdahale yaptırdığını onun rızasını almadan reklam yapmak üzere paylaşması durumunda, verileri hukuka aykırı olarak verme ve özel hayatın gizliliğini ihlal gibi suçlar da oluşabilecektir. Hatta önemsenmeyen bu gibi durumlarda tazminat sorumluluğu ve ceza hukuku sorumluluğunun haricinde KVKK düzenlemeleri bakımından da hekimin büyük para cezalarıyla karşılaşması olasıdır.

Hekimin kastı mahkemece kesin ve net saptanamadığında, taksirli yani hataen işlenen bir suç olduğuna kanaat getirilebilir, yahut taksir de yok kabul edilerek beraat kararı verilebilir.

Kutsal Hakların Yarışması

Estetik müdahalelerde ilerleyen imkanlar daha çok müracaat ile daha çok hukuki anlaşmazlığı da beraberinde getirmiştir. Hekim hakları da hasta hakları da önem kazanmıştır.

Yukarıda ele alınan hususların her birinin tespiti için mahkemeler (çoğunlukla adli tıp kurumundan) bilirkişi raporları temin etmektedirler. Ayrıca taraflar da diledikleri uzman hekimlerden uzman görüşü alıp dosyaya sunabilirler.

Kabul edilmelidir ki hekimlik de kutsaldır, kişinin maddi ve manevi varlığını ve vücut bütünlüğünü koruma hakkı da. En kutsalı ise haklının hakkını alması, haksız yere kimsenin cezalandırılmaması, kısacası adaletin tecelli etmesidir.

Malpraktissiz günler dileriz.

Haber Hürriyetindeyiz: Hatalı Estetik Müdahalelerden Kaynaklanan Davalar

*  İSİMSİZ YORUMLAR YANITLANMAZ.

*  Değerli yorumlarınız ve sorularınız onaydan geçtikten sonra yayınlanır ve yanıtlanır. Yorumun aşağıda görünmesi ve altına yanıtın girilmesi birkaç gün sürebilir, ara sıra kontrol ediniz.

*  ÜCRETSİZ SORU SORMA PLATFORMU DEĞİLDİR. Blog altındaki yorumlarımız genel fikir verme amaçlı olup, olaya özgü danışmanlık değildir. Sorularınızın yanıtlanması genel olarak hukuki bir imkanın olup olmadığı şeklinde olacaktır. Sorunuz yayınlanmadı ise yazı metninde açıkça yanıtı bulunması sebebiyle olabilir. Birkaç defa aynı yönde yanıtlanmış sorular ile tamamiyle aynı olan sorular sorulduğunda da yorumunuz yayınlanmaz. 

*  Önemli not: Telefonla soru yanıtlama gibi bir hizmet vermemekteyiz. Whatsapp"tan ya da sosyal medya hesaplarından da danışmanlık vermemekteyiz. Danışmanlık ücreti, doğru yorum ve emeğin karşılığıdır. Yüzyüze görüşmek için randevu alabilirsiniz. İzmir dışında iseniz, ücretli online danışmanlık hakkında sadece bilgi almak için dahi [email protected] "ye mail gönderebilirsiniz.