Apartmanda Oturanlar Kapıcı Giderlerini Ödemek Zorunda Mıdır?

Toplu yaşanan yerlerde sıkça merak edilen konulardan biri de apartman görevlisi yani kapıcının harcadığı elektrik, su ve doğalgaz gibi giderlerden apartmanın sorumlu olup olmadığı. Apartmanda oturnlar kapıcı giderlerini ödemek zorunda mıdır?

Kapıcı Giderlerinden Sorumluluk Sözleşme İle Belirlenir

Konut Kapıcıları Yönetmeliğinin 13. maddesi, kapıcının su, elektrik, yakıt, ısınma gibi giderlerinden kimin sorumlu olacağının ve kapıcının apartmanın ortak giderlerine katılıp katılmayacağının sözleşme ile belirleneceğini belirtiyor.

Bu yönetmeliğe göre kapıcı ile yapılan iş sözleşmesinde bulunması zorunlu olan unsurlar; iş sözleşmesinin türü ve çalışma biçimi, işveren ve işyeri adı ve adresi, kapıcının kimliği, işe başlama tarihi, yapacağı işler, temel ücreti ve varsa ücret ekleri, ücret ödeme şekli ve zamanı, çalışma süresi ve ara dinlenmesi, varsa özel hükümler, düzenleme tarihi ve tarafların imzasıdır. Ancak kat malikleri ya da kiracılar adına kapıcıyla sözleşme yapan apartman yöneticisinin giderlerin kim tarafından karşılanacağı konusunu da sözleşmede düzenlemesi ileride birbirleriyle hukuki problemler yaşamamaları için iyi olur. Apartmanda oturanlar kapıcının söz konusu giderlerini yüklenmeyi uygun görüyorlarsa sözleşmede bunu üstlenebilirler ya da tam tersi giderlere katlanmak istememeleri durumunda ise ilgili giderler kapıcı tarafından karşılanır.

Kapıcı İle Yapılan Bir Sözleşme Yoksa

Bu durumda Yargıtay içtihatları bu giderlerin apartmanda oturanlar tarafından karşılanacağını söylüyor. Hatta bunun da ötesinde, kapıcıya ödenen aylık ücretin yalnızca çıplak ücret olmayıp,bedelsiz olarak kapıcı dairesinde oturmanın yani kiranın yanında elektrik,su,doğalgaz gibi kullanım bedellerinin de kat malikleri tarafından ödenmesini de içeren geniş anlamda ücret olduğu kabul ediliyor. Bunun sonucu olarak da kapıcının hizmetinden bütün kat malikleri eşit olarak faydalandıklarından kapıcının elektrik,su,doğalgaz gibi giderlerinden de eşit olarak sorumludurlar. Aidat gibi arsa payına göre değildir.

Kapıcı Giderleri Vergiye Tabi Mi

Kapıcının söz konusu giderleri kat malikleri tarafından karşılanırsa vergisel bir yükümlülük yoktur. Kapıcılara verilen ücretlerin hiçbir türlüsü vergiye tabi değildir.

Kapıcının Tazminatları

Apartman görevlilerinin ücret ve tazminatlarından da kat malikleri eşit olarak sorumludur. Bina görevlileri için kıdem tazminatı hesabında diğer çalışanlardan farklı bir durum söz konusudur. Uygulamada birçok kapıcı kira vermediği gibi elektrik, su gibi abonelikleri de ücret ödemeden kullanmaktadır. Bu giderlerin apartman tarafından ödenmesi sözleşmeyle kararlaştırılmamışsa, kapıcının kıdem tazminatı hesaplanırken, bir işçiye yapılmış yan ödemeler gibi değerlendirilerek kıdem tazminatı hesabında hesaba katılır. Böyle bir kapıcının kıdem tazminatı, bedelsiz kullanımına karşılık gelecek emsal kira bedeli, varsa elektrik ve su gibi giderlerin kapıcının brüt ücretine eklenmesi suretiyle hesaplanır. Hesaplama yapılırken son bir yıllık faturalar 365’e bölünmek suretiyle bir günlük tutar bulunur ve giydirilmiş ücret buna göre tespit edilir.

Ayrıca, binadaki bir daireyi yeni satın alan bir maliki de apartman görevlisinin kıdem tazminatından sorumludur. Yeni malik, kendisinden önceki dönemi kapsasa dahi kapıcının tazminatını ödemekle yükümlüdür. Bu tazminattaki payını ödedikten sonra, kendi dönemi ile kendisinden önceki malikin dönemini oranlayarak eski malike rücu edebilir.

*  İSİMSİZ YORUMLAR YANITLANMAZ.

*  Değerli yorumlarınız ve sorularınız onaydan geçtikten sonra yayınlanır ve yanıtlanır. Yorumun aşağıda görünmesi ve altına yanıtın girilmesi birkaç gün sürebilir, ara sıra kontrol ediniz.

*  ÜCRETSİZ SORU SORMA PLATFORMU DEĞİLDİR. Blog altındaki yorumlarımız genel fikir verme amaçlı olup, olaya özgü danışmanlık değildir. Sorularınızın yanıtlanması genel olarak hukuki bir imkanın olup olmadığı şeklinde olacaktır. Sorunuz yayınlanmadı ise yazı metninde açıkça yanıtı bulunması sebebiyle olabilir. Birkaç defa aynı yönde yanıtlanmış sorular ile tamamiyle aynı olan sorular sorulduğunda da yorumunuz yayınlanmaz. 

*  Önemli not: Telefonla soru yanıtlama gibi bir hizmet vermemekteyiz. Whatsapp"tan ya da sosyal medya hesaplarından da danışmanlık vermemekteyiz. Danışmanlık ücreti, doğru yorum ve emeğin karşılığıdır. Yüzyüze görüşmek için randevu alabilirsiniz. İzmir dışında iseniz, ücretli online danışmanlık hakkında sadece bilgi almak için dahi [email protected] "ye mail gönderebilirsiniz.