Rızası Olmadan Hesabından Para Çekilen Kişi Bankanın Sorumluluğuna Gidebilecek

2022 yılını kapatan güzel Yargı kararlarından birkaçından bahsedeceğim. Günümüzde banka dolandırıcılıklarının inanılmaz arttığı biliniyor. Genel itibariyle bankalar hiçbir sorumluluk almıyor, bazen para transferi yapan kişi ya da kişileri de tespit edemiyor,  tespit ettiğinde de mağdur kişiye bu kişinin bilgisini vermiyorlardı. Mağdur kime karşı nasıl hakkını arayacağını bilemez hale geliyordu.

Banka “Kusursuz Sorumlu” Kabul Edildi

Yargıtay, son noktayı koyarak şunu dedi: “Bankacılık işlemlerinde işlem güvenliğinin banka tarafından sağlanması gerektiğinden, bankanın kusursuz sorumluluğu vardır. Yani bankanın hesaptan para çekilmesi işleminde hiçbir kusuru olmasa bile sorumluluğu devam edecektir. Bankalar müşterilerine internet üzerinden işlem yapma yetkisi verirken bu tür doğabilecek sıkıntıları düşünmeli ve bunların önlemini almalıdır. Bankanın bu önlemleri yeterli olarak almaması sebebiyle meydana gelecek her türlü zarardan banka sorumludur. Bankalar her türlü önlemi aldığını ispat etse bile işlemin internet üzerinden yapılması sebebiyle uğranılacak zarardan yine de sorumlu olacaktır.”

Bu durumda bir kere ne olursa olsun, RIZA DIŞI para aktarılma işlemlerinden banka sorumludur. Yani bu da demektir ki, söz konusu paranın iadesi için bankaya da dava açılabilmesinin yolu açılmıştır!

Yine De Bankadan Kaynaklı Güvenlik Açığı Var Mı Ve Müşteriden Kaynaklı Kusur Var Mı Detaylıca İncelenir

Bununla birlikte, bazı kararlarda istisnai durumlar da ele alınmaktadır. Örneğin hesap sahibi, dolandırıcı tarafından kendisine verilen bazı talimatları kendi rızasıyla yerine getirdi mi? Telefonundan bir tuşa basmak, kod girmek, bir numarayı aramak gibi. Ya da şifresini paylaştı mı? İşte ancak bu koşullarda bankanın sorumluluğu azalabilir ya da hesap sahibinin hayatın olağan akışına aykırı bir ağır kusuru varsa bankanın tamamen kusursuz olduğuna karar verilebilir. Dolayısıyla hesap sahibinin sorumluluğu, kendi kusuru ile doğru orantılıdır. Hesap sahibinin hafif kusurlu olması bankanın sorumluluğunu ortadan kaldırmayacaktır.

Örneğin doğrudan dolandırıcının hesabına EFT/ havaleyi hesap sahibinin kendisinin yapması durumunda bankanın bir sorumluluğu yoktur. Çünkü burada “rızası olmadan para aktarımı” gibi bir durum yoktur.

Ayrıca Yargıtay, mahkemelerin bu tip davalarda bilirkişi atayarak bankanın güvenlik gerekliliklerini yerine getirip getirmediğinin de (risk – teyit mekanizmaları, kimlik doğrulamaları) inceletilmesinin gerekli olduğunu, gerekirse bilirkişilerce teknik yönden bir kusur oranı belirlemesinin de yapılabileceğini belirtmektedir.

Paranın iadesi için Bankaya ya da Karşı tarafa Yönelmenin Yanında, Muhakkak Suç Duyurusu yapılmalıdır

Yukarıdaki açıklamalar, paranın iadesi için açılacak bir dava, yani hukuk davası için geçerli. Ancak bu dolandırıcı kişilerin cezalandırılması için bir ceza davası da açılmalıdır. Bunun için, bu kişi ya da kişiler hakkında ayrıca suç duyurusunda bulunulmalıdır. Bu bir bilişim suçudur. Gerek hukuk davasında gerekse savcılık dosyasında yani ceza soruşturmasında paranın transfer edildiği kişilerin hesabına bloke konulması talep edilmelidir. Bloke talebi öncelikle bankadan yapılmalıdır, bankalar işlemi kendileri de şüpheli görürse blokeyi kendileri de koyabilirler. Ancak banka tarafından bir bloke konulmaz ise, mahkeme ya da savcılık eliyle konulması sağlanmalıdır.

İnternetten Bir Ürün Almak İçin Para Göndermek, Rızası Olmadan Hesaptan Para Çekilmesi Değildir.

İnternet yoluyla bir satış işleminde parayı göndermenize rağmen ürün size gönderilmiyor ise, bu durum hukuken sizin rızanız olmadan hesabınızdan para çekilmesi demek değildir. Yanlışlıkla para göndermek demek de değildir. Ama yine de farklı türden de olsa bir dolandırıcılık fiili olabilir. Bu şekilde yapılan bir havale ya da EFT"nin iadesi de kolay kolay mümkün değildir. Öncelikle suç duyurusu yapılmalıdır. Suç duyurusu , karşı tarafın bilgilerinin tespit edilmesi ve cezalandırılmasına ilişkindir, sonucunda "paranın gönderene iadesine" diye karar verilmez. Kişi ya da kişilerin tespiti biraz zaman alacaktır. Savcılık tarafından karşı tarafın bilgileri tespit edildiğinde o bilgilerden istifade edilerek karşı tarafa parayı geri alabilmek için ayrıca bir hukuki işlem başlatılması gerekiyor. Ancak bu hukuki işlem sonucu paranın geri alınması kesin olmayabiliyor. Bunun sebebi, dolandırıcıların üzerlerinde, hesaplarında para tutmamasıdır. Kısacası, davaları kazansanız ve paranın size iadesine diye karar elde etseniz dahi fiiliyatta bu mümkün olmayabilmektedir.
Bunları göze alıp aklınızın bir köşesinde bulundurarak, suç duyurusu sürecini başlatıp, savcılığın hızına bağlı olarak bir müddet sonra karşı tarafın bilgilerine savcılık tarafından ulaşılabilirse paranın iadesi için icra takibi ya da dava şeklinde hukuki süreç başlatılabilir. Savcılık dosyasının içeriğini takip etmek de, icra takibi veya dava sürecini yürütmek de tek başınıza mümkün olmayabilir, bir avukatla çalışırsanız işleriniz kolaylaşır.

Bahis / Kumar Hesabına Para Göndermek, Rızası Olmadan Hesaptan Para Çekilmesi Değildir.

Bu , duruma göre bir dolandırıcılık kurbanı olmak olarak değerlendirilebileceği gibi, duruma göre o kapsama dahi girmeyebilir. Çünkü burada farklı olan, para gönderenin hesabından rızası dışında para çekilmesinin ya da hile ile parasının alınmasının söz konusu olmayabilmesidir. Bahise ya da kumara parayı yatıran, çoğu zaman rızası ile yatırmaktadır. Hileye uğratıldığınızın ispatı güç olabilir. Bir avukatla çalışırsanız, bunun ispatını sağlayabilirsiniz.

 

Dolandırıcılıklar yayılıp gelişiyorsa, yargı kararları da gelişiyor ve emsal hale geliyor. Avukatlarla ilerlemeniz, UZUN VADEDE zamandan da masraftan da tasarruf sağlar.

*  İSİMSİZ YORUMLAR YANITLANMAZ.

*  Değerli yorumlarınız ve sorularınız onaydan geçtikten sonra yayınlanır ve yanıtlanır. Yorumun aşağıda görünmesi ve altına yanıtın girilmesi birkaç gün sürebilir, ara sıra kontrol ediniz.

*  ÜCRETSİZ SORU SORMA PLATFORMU DEĞİLDİR. Blog altındaki yorumlarımız genel fikir verme amaçlı olup, olaya özgü danışmanlık değildir. Sorularınızın yanıtlanması genel olarak hukuki bir imkanın olup olmadığı şeklinde olacaktır. Sorunuz yayınlanmadı ise yazı metninde açıkça yanıtı bulunması sebebiyle olabilir. Birkaç defa aynı yönde yanıtlanmış sorular ile tamamiyle aynı olan sorular sorulduğunda da yorumunuz yayınlanmaz. 

*  Önemli not: Telefonla soru yanıtlama gibi bir hizmet vermemekteyiz. Whatsapp"tan ya da sosyal medya hesaplarından da danışmanlık vermemekteyiz. Danışmanlık ücreti, doğru yorum ve emeğin karşılığıdır. Yüzyüze görüşmek için randevu alabilirsiniz. İzmir dışında iseniz, ücretli online danışmanlık hakkında sadece bilgi almak için dahi [email protected] "ye mail gönderebilirsiniz.