İşyerindeki Mobbing Nasıl İspatlanır?

Mobbing, bir veya birkaç kişiye sistematik ve ahlak dışı bir iletişim yöneltilmesi ile ortaya çıkan bir psikolojik terör olarak tanımlanabilir. Taciz, sindirme, laf sokma, bıktırma, işine engel olma, yorma gibi birçok şekilde olabilir. Mobbinge karşı ne yapılabilir? Mobbing nasıl ispat edilir?

Yasalara Ve Kararlara Göre Mobbing Mi, Değil Mi?

Hukuki süreçlere geçmeden evvel durumun yasalara ve mahkeme kararlarına göre mobbing olarak kabul edilip edilmediğini tespit etmek gerekiyor, aksi takdirde yasal süreç aleyhinize sonuçlanabilir. Yasa ve kararlara göre mobbing ölçütleri şunlar: belirli kişi ya da kişilere yönelik, kasten ve sistematik yapılıyor olmalı, yıldırma gibi belirli bir amaç taşımalı ve mağdurun kişiliğinde, mesleki durumunda veya sağlığında zarar oluşmuş olmalı. Herkese aynı olan bir yaklaşım, baskılanma hissi uyandırsa bile mobbing değildir, bir ya da birkaç kişiye yönelmiş davranışlar bulunmalıdır. Görevle ilgili ya da kişisel noktalara yönelik olabilir ancak muhakkak işyerinde gerçekleşmelidir. İşveren açısından düşünürsek, bu kriterler olmasaydı, her çatışma yaşayan çalışan işverene mobbing iddiası yöneltebilirdi. Kaldı ki işverenlerin motivasyon yükseltme amaçlı iyi niyetli yaklaşımlarını mobbing iddiasıyla yargıya taşıyan kötü niyetli çalışanlar da az da olsa vardır.

Her şeyden önce mobbing, Medeni Kanunun m.23 vd hükümlerince kişilik haklarına saldırıdır. Borçlar Kanunu"nun işçinin kişiliğinin korunması başlığını taşıyan 417. maddesi doğrudan mobbinge yöneliktir. Mobbing, Ceza Kanunu kapsamında suç teşkil edebilir; cinsel taciz, tehdit, hakaret, şantaj, iş ve çalışma hürriyetinin ihlali, ayırımcılık suçu, haberleşmenin gizliliğini ihlal, özel hayatın gizliliğini ihlal suçu gibi...

Mobbinge uğrayan kişi, şartları varsa maddi (tedavi gideri gibi) ve manevi tazminat isteyebilir.

İşvereni Bilgilendirmek Gerekir

Mobbingi yapan işveren dışında kişilerse, işveren durumdan bihaber olabilir. Yöneticiyle konuşmak, insan kaynaklarına yazılı başvuruda bulunmak, dilekçeniz alınmaz ya da gereği yapılmazsa ihtar çekmek gerekebilir. Bunlar birkaç çalışanca toplu yapılırsa daha etkili olur.

İşyerindeki bir çalışan diğer bir çalışana mobbing uyguluyorsa Borçlar Kanunundaki haksız fiil hükümlerine göre sorumlu olur. Bu çalışan, İş kanununa göre işveren vekiliyse (örneğin genel müdürse) onun haksız fiillerinden doğrudan işverenin kendisi de sorumludur. Ayrıca mobbing uygulayan çalışan işveren vekili olmasa da, zaten işverenler Borçlar Kanunu"nun m.66 uyarınca çalışanlarının meydana getirdikleri zarardan sorumludurlar. Ancak sıradan çalışanlar bakımından İş kanunu m.24 gereğince, mobbinge uğrayan çalışanın kendisine durumu bildiriminden sonra gerekli önlemleri alan ve yahut ne önlem alırsa alsın bu duruma mani olamayacağını ispat eden işveren sorumluluktan kurtulabilecektir.

İşverenin çalışanlarının eylemlerinden bu sınırlı sorumluluğu karşısında, doğrudan mobbingi yapan çalışana karşı hukuki aksiyon almak ve ispat etmek daha kolay olabilir.

Mobbing Kaynağı İşveren İse...

Eğer mobbingi işveren yapıyorsa, durum daha da can sıkıcıdır.

İşverenin mobbingi, çalışan için haklı fesih hatta derhal fesih sebebi teşkil ediyor olabilir.

İş Kanunu m.5 uyarınca işveren çalışanları arasında ayrım yapamaz, eşit davranma yükümlülüğü altındadır. Mobbing yapan işveren bu yükümlülüğünü ihlal eder, duruma göre çalışan ayrımcılık tazminatı, kötüniyet tazminatı ya da haksız fesih tazminatı talep edebilir. Tazminat istemiyle mahkemeye başvurmak ya da ceza davası açılması için suç duyurusunda bulunmak yani davalaşmak, genelde istifa edildiğinde ya da işten çıkarılındığında yapılır, çalışırken yapılırsa dava açıldı diye iş ilişkisi incelip kopabilir. (Oysa ki çalışanın dava açması işveren için bir haklı fesih sebebi değildir.) Eğer işten çıkmak istemiyorsanız ya da devam etmek zorundaysanız, dava ve tazminat talepleri yerine işverenin mobbing bakımından denetlenmesini sağlamak adına yapabileceğiniz yasal bir ihbar yolu mevcut. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2011/2 sayılı İşyerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi Genelgesi ile Alo 170 hattının kurulmasını sağlamıştır. Yapılan ihbarlar ve inceleme taleplerinde kimliğiniz gizli tutulur. İşyeriniz çok küçük bir işyeri değilse, tahminlerle itham edilmeniz söz konusu olmaz. Bu hat sadece mobbing değil, ücretlerin sigortaya az bildirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmaması gibi birçok konuda da işlevseldir. Bunun gibi BİMER, CİMER, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri"ne şikayetler yapmak da etkili olabilir.

Mobbing Nasıl İspatlanır

En zor kısım da bu. Öyle ya, mobbing çoğu zaman göstere göstere yapılmıyor. Nasıl ispatlayacağız?

Kötü niyeti ya da ayrımcılığı ispat yükü çalışanda, haksız fesihde ise feshin haksızlığını ispat yönünden yük çalışanda ancak feshin haklı sebebe dayalı olarak yapıldığını ispat yükü işverendedir. Yargıtay, tıpkı haksız fesihteki gibi mobbingin gerçekleştiği konusunda çalışanın ispat yükünün olduğu kadar gerçekleşmediği yönünde işverenin de ispat yükü olduğunu kabul etmektedir. Hatta çalışanın ispat yükünün kuşku uyandıracak şekilde olmasını yeterli bulmakta ancak işverenin ispat yükünü daha katı kıstaslarla incelemektedir.

Tanık. Mobbing teşkil eden davranışlara tanıklık yapacak kişiler varsa biraz rahatlayın. Genelde işveren mobbinginde iş arkadaşı olan çalışanlar birbiri lehine tanıklık ederler. Ancak sadece siz işten çıkarıldıysanız, ya da hiçbiriniz henüz çıkarılmadıysanız, işyerinde çalışmaya devam edenler tanıklık etmekten çekinebilirler. Tanıklık ettiler diye mobbinge maruz kalma korkuları olabilir.

Psikolojik destek almanız, ilaç kullanmanız gerektiyse, psikiyatriden alacağınız rapor, reçete ve diğer işlemleri (görüşme randevusuna dair belge gibi) mobbinge uğradığınıza dair delil olarak sunabilirsiniz. Aynı şekilde mobbingin başladığı zaman ile paralel olarak aşırı kilo kaybı ya da kilo alma gibi sağlık değişimlerini tespit eden bir diyetisyenin düzenlediği bir rapor ya da aşırı saç dökülmesi olmuş olup dermatolojiden alınan bir rapor da mahkemeye sunulabilir. Boşanmanız mobbing ile paralel bir dönemde olmuşsa ve boşanma dosyasında geçimsizlik sebeplerinin işyerinizdeki stresle psikolojinizin sağlıksızlaşmasından kaynaklandığına dair ifade ve beyanlar varsa bu bile mobbing konulu bir davada lehinize delil olarak gösterilebilir.

İşyerinin kendi kamera kayıtları da delil olabilir. Mahkeme ya da savcılık istediği takdirde işveren kayıtları sunmak zorundadır. İşveren kamera kayıt almamış, bozuktu, vs derse bu durum delilleri karartmakta olduğuna yorumlanabilir.

Zamansız ya da art arda telefon aramaları olduysa bunlara ait dökümü telefon operatörünüzden alabilirsiniz. (Mahkeme kararı olmadan içerik tespiti yapılamamaktadır.)

Sosyal medya mesajlaşmaları, e-postalar, fotoğraf ve videolar gibi belgeleri özel hayatın gizliliğini ihlal suçu oluşturmayacaklar ise kullanabilirsiniz. Tıklayarak" Whatsapp mesajları delil olur mu? " konulu yazımızı okuyabilirsiniz. Bunları dava dosyalarına sunmadan önce mutlaka bir hukukçuya danışmanızı tavsiye ederim.

*  İSİMSİZ YORUMLAR YANITLANMAZ.

*  Değerli yorumlarınız ve sorularınız onaydan geçtikten sonra yayınlanır ve yanıtlanır. Yorumun aşağıda görünmesi ve altına yanıtın girilmesi birkaç gün sürebilir, ara sıra kontrol ediniz.

*  ÜCRETSİZ SORU SORMA PLATFORMU DEĞİLDİR. Blog altındaki yorumlarımız genel fikir verme amaçlı olup, olaya özgü danışmanlık değildir. Sorularınızın yanıtlanması genel olarak hukuki bir imkanın olup olmadığı şeklinde olacaktır. Sorunuz yayınlanmadı ise yazı metninde açıkça yanıtı bulunması sebebiyle olabilir. Birkaç defa aynı yönde yanıtlanmış sorular ile tamamiyle aynı olan sorular sorulduğunda da yorumunuz yayınlanmaz. 

*  Önemli not: Telefonla soru yanıtlama gibi bir hizmet vermemekteyiz. Whatsapp"tan ya da sosyal medya hesaplarından da danışmanlık vermemekteyiz. Danışmanlık ücreti, doğru yorum ve emeğin karşılığıdır. Yüzyüze görüşmek için randevu alabilirsiniz. İzmir dışında iseniz, ücretli online danışmanlık hakkında sadece bilgi almak için dahi [email protected] "ye mail gönderebilirsiniz.